Stichting Samay

Stichting Samay richt zich op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen.


De stichting is opgericht in 2002 en bezit de ANBI status. In de beginjaren hebben we een reeks van sociale projecten gerealiseerd. Tegenwoordig  richten we ons echter op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen. Stichting Samay heeft een bestuur van 4 leden, tevens zijn er enkele vrijwilligers onder andere uit de lokale Boliviaanse gemeenschap en we hebben een uitgebreid netwerk van medewerkers en samenwerkingspartners in Bolivia. Thema’s waar we ons mee bezighouden zijn: armoede, erosie en klimaatverandering.


Stichting Samay stelt zich ten doel:

  1. het bevorderen van duurzame ontwikkelingssamenwerking op nationaal en internationaal niveau

  2. het stimuleren van een beter milieu en een groter milieubewustzijn op nationaal en internationaal niveau


Het werkgebied van de stichting is:

  1. met name BoliviaFoto’s en video’s!


Contact:
Menno Staarink
Stichting Samay
Buitenom 8
2512XA Den Haag
06-14823385
mennost@gmail.com

‘Like ons op: www.facebook.com/stichtingsamay


Donaties op Triodos IBAN: NL85TRIO 0198400950  t.n.v. Stichting Samay
Den Haag

Overzichtskaart met projecten Van Stichting Samay.

 

       Kijk onze documentaire ‘Bosque Sano van 25 min op:     https://www.youtube.com/watch?v=NciT8DCS6Vs&t=390s