BOOMAANPLANT

Boomaanplant is een belangrijk onderdeel van ons werk. Wij zijn er trots op dat we inmiddels zo’n 1.100.000 bomen in Bolivia hebben geplant! Op deze manier doen we ook aan CO2 compensatie. We planten de bomen relatief goedkoop; goedkoper dan de organisaties die officieel aan CO2 compensatie doen, met weinig overheadkosten. CO2 besparing door boomaanplant gaat natuurlijk wel makkelijker in b.v. de tropen dan hoog in de bergen. Zo redt 10% van de fruitbomen en 30% van de overige bomen het niet.

We planten met name in de Andes. We gebruiken verschillende technieken. Dit zijn agroforestry of algemene boomaanplant. Ook produceren we soms, in samenwerking met gemeenten onze eigen bomen, die we zelf vanaf het zaad opkweken.

Vanaf 2022 werken we nu ook samen met de stichting Trees for All, aan een meerjarig project voor nog meer boomaanplant! zie: /actuele-projecten/trees-for-all


Agroforestry/fruitbomen voor boeren

Agroforestry is een duurzame productiemethode waarbij fruitbomen, loofbomen en groente gemengd geteeld worden. Bij deze methode wordt organisch materiaal in de grond verwerkt, waardoor de vruchtbaarheid van de grond sterk toeneemt.

Het project draagt hiermee bij aan de verbetering van de inkomenspositie van de armste Bolivianen, door de hogere (appel)productie die bereikt wordt. Het inkomen kan (na 4 jaar) 3 keer zo hoog zijn.

Hierbij gaan we uit van 50 appelbomen die het leeuwendeel opbrengen, nl. 1,5 doos appels per boom per jaar. Dit wordt aangevuld met 2 of 3 kleinere oogsten van mais, aardappels en/of groenten, zodat de oogst in totaal 2.279 euro opbrengt.

Geënte fruitbomen van goede kwaliteit zijn aanzienlijk duurder dan gewone bomen. Het uitgangspunt is dat de boeren 30% betalen. Omdat zij het voordeel van een hogere productie hebben, zal deze investering terugverdiend worden.

Afhankelijk van de hoogte in het Andesgebied gaat het om de volgende typen fruitbomen: appelbomen, perzikbomen, papaja’s en enkele lokale variëteiten zoals de Cherimoya en de Tumbo.

In het Amazonegebied gaat het om cacaobomen, avocadobomen en bananenbomen gemengd met koffiestruiken.

Instructies over de aanplant en verzorging vindt plaats via training door lokale vertegenwoordigers die op hun beurt weer de boerenfamilies trainen in aanplant en onderhoud.

Stichting Samay draagt soms ook bij aan de bescherming tegen vee d.m.v. de aankoop van prikkeldraad of netten tegen vogels en neemt andere noodzakelijke maatregelen waar nodig.

Om de fruitbomen te bevloeien maken we waterreservoirs. zie onder Thema's.


Boomaanplant (divers)

Boomproductie, adaptatie boomsoorten hoger gelegen locaties, Tunari /Ecocamp, het opleiden van lokale brandweerkorpsen, vuurbarrières d.m.v. cactussen


Boomproductie

- We kweken (125.000) bomen vanuit zaaigoed in een bomenkwekerij. Dit is voor boeren, scholen en gemeenschappen in de departementen Cochabamba en Noord-Potosí. In de gemeentelijke kwekerijen stellen we een contract op en ‘bestellen’ we extra bomen, bovenop de normale productie. Dit is de meest economische manier om veel bomen te produceren. Wij betalen de zaden, de plastic potten en enkele andere materialen. Zo produceren we o.a. papaja’s, citroenen, dennen en veel lokale boomsoorten. De opgekweekte boompjes worden na 1 jaar verspreid, o.a. onder de boeren.

- We planten deze bomen als maatregel tegen erosie. Dit gebeurt op strategische locaties, zoals berghellingen of aan rivieroevers, zodat de grond niet wegspoelt als de rivier buiten haar oevers treedt.

- Waar mogelijk planten we inheemse bomen aan, zoals in parken die een beschermde status hebben.

- We stimuleren de aanplant van windhagen. Dit zijn hagen van bomen die de wind (en de hagelbuien) breken en een microklimaat scheppen.

- Uit Argentinië importeren we nieuwe soorten zoals de kers, pistache, amandel, blauwe bes, etc.


Het opleiden van lokale brandweerkorps en brandcorridors d.m.v. cactussen

Vele branden teisteren jaarlijks het nationale park Tunari. Verschillende maatregelen zijn denkbaar, waaronder: waterreservoirs, vuurbarrières van cactussen, lokaal getrainde brandweerlieden en een sociale component. In een enkele gemeenschap doen de lokaal getrainde brandweerlieden het bijzonder goed. Dit voorbeeld gaan we kopiëren naar andere gemeenschappen. Daarvoor zijn training en het ter beschikking stellen van brandweerkleding nodig.

De Tuni-cactus kan in de toekomst een rol spelen tegen bosbranden. Een brede strook van 10 meter moet de meeste branden kunnen stoppen. Vooralsnog gaat het om het kweken van de sterkste soorten met het beste genetisch materiaal.

Hieronder een link naar google maps, waarop je de projectlocaties kunt zien.

www.google.com/maps/d/edit?mid=1Oru6mt8qVb1Y2DYXyO0sDS_L8gxNsQBl&usp=sharing