BIBLIOTHEEK EL PAGADOR

Nadat de eerste bibliotheek succesvol draaide, heeft de gemeente Cochabamba ons benaderd voor een tweede bibliotheekproject. Ook hier gaat het om de arme zuidelijke wijk (Villa Pagador). Er functioneerde een bouwvallig bibliotheekje in een hoekje (de aardappelopslagruimte) van de overdekte markt. Met hulp van het wijkbestuur is er een nieuw gebouw gebouwd en vervolgens feestelijk geopend. Onze stichting heeft de inventaris, zoals boeken, computers en meubels gefinancierd.

De bibliotheek wordt door alle wijkbewoners gebruikt, maar met name door schoolkinderen. De ruimte wordt gebruikt voor cursussen zoals wiskunde en natuurkunde en creatieve workshops zoals tekenen, schilderen en theater. Tevens zijn er informatieavonden over thema’s als aids en zijn er creatieve theatercursussen.

Het gebouw is na 8 jaar wachten op 23 december 2008 officieel geopend. De opening wordt beschouwd als een vroegtijdig maar geweldig groot kerstcadeau voor met name de kinderen van de wijk.

Hoogwaardigheidsbekleders zoals de sub-burgemeester en representanten van gemeentelijke instellingen en de wijkvereniging waren aanwezig en hielden toespraken. Kinderen van de (in de bibliotheek gevestigde) theatergroep hielden een voorstelling. Er werden cadeaus aan alle aanwezige (50) kinderen uitgereikt. Er werd gezongen en iedereen participeerde.

Enkele weken voor de officiële opening was de bibliotecaresse aan het glunderen, toen een grote vrachtwagen vol met boeken, computers en diverse meubels aan kwam rijden.

We arriveerden op een open vrachtwagen, 35 jaar oud, die een wat nukkige Ayamara chauffeur had. Toen we alle spullen aan het afladen waren was er een goede sfeer.

Acht man waren nog aan het werk: met de beveiliging, (een dubbele rij tralies voor de vensters), het toegangspad, het verlaagde plafond en het schoonmaken.

De interne samenwerking tussen de Boliviaanse partners (gemeente en wijkvereniging) voor de nieuwbouw is op Boliviaanse manier verlopen, met een kleine vertraging. De door de gemeente aangewezen architect is tot op de dag van vandaag letterlijk verdwenen en moest vervangen worden door een andere architect. Voor de toestemming tot het afbouwen moesten allerlei papieren op bureaucratische en tijdrovende wijze worden ingevuld. Toen er eenmaal gebouwd mocht worden ging het proces snel.

De voorzitter van de wijkvereniging, Emilio, hield het proces in de gaten.

In de wijkvereniging El Pagador is het mogelijk vrijwilligerswerk te doen (Nederlandse vrijwilligers). Dit betreft Engelse cursussen in de bibliotheek en vrijwilligers voor de kinderopvang verderop in de wijk.

Met dank aan de volgende fondsen en stichtingen, die onze projecten mogelijk gemaakt hebben: COS Zuid-Holland, Impulsis, Emmaus, KICI Kledingsinzameling, SOS Rommelmarkt en vele individuele donoren en vrijwilligers.