FRUTAS DEL SOL

Het project Frutas del Sol (2015) was het vervolg op Solar Bolivia (2011 – 2012) en Sunivia (2013 -2014).

Het project heeft een duur van 1 jaar en bestaat uit drie hoofdonderdelen:

1. agroforestry;

2. het gebruik van zonne-energie;

3. capaciteitsversterking voor dorpsbewoners waaronder hun vertegenwoordigers en leraren en een onderwijsprogramma voor scholieren.


Ad 1. Agroforestry:

Bij agroforestry gaat het om de gemengde aanplant van fruitbomen en groenten bij boeren om hun inkomenspositie te verbeteren, alsmede de secundaire omstandigheden zoals verbetering van bodemkwaliteit, het aanplanten van bomen als maatregel tegen erosie-bestrijding, het opzetten van irrigatiesystemen en water(opslag)bekkens.


Ad 2. Zonne-energie:

Dit project draagt bij aan licht voor zeer arme inheemse Boliviaanse boeren en een beperkt aantal scholen. Het bijdragen gebeurt d.m.v. van zonnelampen (solar lamps).

D.m.v. een financiële bijdrage van de boerenfamilies, mondt de aanschaf van de eerste lichting zonnelampen uit in een tweede lichting zonnelampen.


Ad 3. Onderwijs en workshops:

Tevens stimuleren we de thema’s boomaanplant en grondverbetering bij dorpsvertegenwoordigers, docenten, boeren en leerlingen door middel van een lespakket, gastonderwijs en workshops. In dit lespakket komen thema’s voor zoals boomaanplant, grondverbetering en toepasbare maatregelen zoals het recyclen van het afval van plastic en batterijen.

Dit project draagt bij aan de levenskwaliteit van en inkomensverbetering voor de betrokken boeren.

Bij de uitvoering worden dorpsvertegenwoordigers, scholen en gezinnen uit 30 verschillende dorpen over geheel Bolivia betrokken. Dit zijn zeer arme inheemse gemeenschappen uit de meest geïsoleerde gebieden van Bolivia. Denk hierbij aan Potosi (Sacaca, Sur Lipez), Cochabamba (Sipe Sipe en Tapacari), de Tipnis en de Chaco.