GERED GEREEDSCHAP

- Technisch onderwijs met de hulp van gereedschap

- Gereedschap voor scholen

Met behulp van ‘Gered Gereedschap’ zijn we begonnen aan een achttal projecten voor scholen, buurthuizen en kindertehuizen in Cochabamba.

Onder de socialistische MAS-regering is er meer nadruk komen te liggen op ´praktisch toepasbare opleidingen´. Omdat de meeste scholen hier niet op zijn toegerust proberen ze om aan het benodigde gereedschap te komen. Dit project sluit hier goed bij aan. Helaas zijn de douane procedures onder de MAS-regering ook uiterst bureaucratisch geworden.

De 8 verschillende scholen in de arme zuidelijke wijken van Cochabamba begonnen met een aanvraag via Stichting Samay om aan de benodigde gereedschappen te komen.
In Nederland werkte de Stichting Gered Gereedschap aan de gift van een container met gereedschap. Daarbij zochten zij fondsen om het transport te betalen en scholen om voorlichting te geven over dit project.
Het gereedschap wordt per boot tot aan Chili vervoerd en wordt dan per land vervoerd naar Cochabamba, waar het de lastige Boliviaanse douane passeert.

Dit project is met jarenlange vertraging grotendeels gerealiseerd, echter alleen dankzij het doorzettingsvermogen van een lokaal persoon. We kwamen een tergende bureaucratie tegen op landelijk niveau, door de ministeries en op gemeentelijk niveau. In de tussentijd werden regels veranderd, zodat alleen nog maar scholen aan dit project konden meedoen. De kindertehuizen en de andere stichtingen die aanvankelijk aan het project meededen hebben hierdoor niet hun aandeel van het gereedschap ontvangen. Op de scholen is het project echter goed uitgevoerd, het gereedschap is herverdeeld. De scholen hebben hun klaslokalen heringericht en uren vrijgemaakt voor de leraren die nodig zijn voor het onderwijs.

In Nederland hebben we een inzamelings - en voorlichtingscampagne gehouden in de zomer van 2011 samen met Gered Gereedschap en in het bijzonder de KindervakantiePas in Den Haag ( zie: www.kindervakantiepas.nl )