PARAISO VERDE

Het project ‘Paraiso Verde’ (2021- 2022) heeft een duur van 1 jaar en bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. Agroforestry/boomaanplant/waterreservoirs

2. Educatieve workshops/schoolkassen


Ad 1. Agroforestry/boomaanplant/waterreservoirs

Bij agroforestry gaat het om gemengde aanplant van fruitbomen, loofbomen en groenten met als doel de inkomenspositie van boeren te verbeteren. Daarnaast zijn ook andere doelen belangrijk, zoals het verbeteren van de bodemkwaliteit en de watertoevoer. Daartoe maken we waterreservoirs en irrigatiesystemen, zodat er ook in het droge seizoen water voorradig is voor fruitbomen en groenten.

Naast agroforestry kweken en planten we veel bomen, o.a. als maatregel tegen erosie en klimaatverandering.

Dit project draagt dus op verschillende manieren bij aan de levenskwaliteit en het inkomen van de betrokken boeren.


Ad 2. Educatie/workshops en schoolkassen

In dit project werken we met stadsscholen in Cochabamba en met dorpsscholen in Noord-Potosí. Op deze scholen geven we theoretisch milieuonderwijs gekoppeld aan een praktische uitvoering op het gebied van milieu en voedselzekerheid. Zo introduceren we niet alleen een lespakket, maar bouwen we ook schoolkassen. Daarnaast zetten we een programma voor hergebruik van plastic op.

Vanwege de coronamaatregelen voeren we dit jaar het educatieprogramma kleiner uit dan gebruikelijk. In totaal bereiken we desondanks 500 leerlingen.

Ook geven we workshops aan dorpsvertegenwoordigers en landbouwkundigen over de thema’s agroforestry, boomaanplant, irrigatie en grondverbetering. We organiseren uitwisselingsprojecten tussen verschillende dorpsgemeenschappen.


Hier onderaan de pagina kunt u het volledige projectplan en -verslag downloaden.