SOLAR ORCHARD

Het project Solar Orchard (2016) is een van onze milieu-armoede projecten. Het project heeft een duur van 1 jaar en bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. agroforestry, boomaanplant en waterreservoirs;

2. capaciteitsversterking voor dorpsbewoners waaronder hun vertegenwoordigers en leraren en een onderwijsprogramma voor scholieren.


Ad 1. agroforestry boomaanplant en waterreservoirs

Bij agroforestry gaat het om de gemengde aanplant van fruitbomen, gewone bomen en groenten bij boeren om hun inkomenspositie te verbeteren, alsmede de secundaire omstandigheden zoals verbetering van bodemkwaliteit, het aanplanten van bomen als maatregel tegen erosiebestrijding, het opzetten van irrigatiesystemen en waterreservoirs. De betonnen waterreservoirs vangen in het regenseizoen het water op, zodat in het droge seizoen de appelbomen water krijgen. Voor al deze maatregelen betalen de boeren 50% van de kosten.

Ad 2. Onderwijs en workshops

Tevens stimuleren we de thema’s boomaanplant en grondverbetering bij dorpsvertegenwoordigers, docenten, boeren en leerlingen door middel van een lespakket, gastonderwijs en workshops. In dit lespakket komen thema’s voor zoals boomaanplant, grondverbetering en toepasbare maatregelen zoals het recyclen van het afval van plastic en batterijen.

Dit project draagt bij aan de levenskwaliteit van en inkomensverbetering voor de betrokken boeren.

Bij de uitvoering worden dorpsvertegenwoordigers, scholen en gezinnen uit 30 verschillende dorpen in Bolivia betrokken. Dit zijn zeer arme inheemse gemeenschappen uit de meest geïsoleerde gebieden van Bolivia. Denk hierbij aan Potosi (Sacaca, Sur Lipez), Cochabamba (Sipe Sipe en Tapacari).


Met dank aan o.a.: Share4More, de Wilde Ganzen en de ASN Foundation.