SOLAR BOLIVIA

Het project Solar Bolivia (2011 - 2012) was het eerste armoede- milieu project in een reeks. Het project heeft een duur van 1 jaar en bestaat uit drie hoofdonderdelen:

1. het gebruik van zonne-energie

2. boomaanplant

3. capaciteitsversterking voor dorpsbewoners waaronder hun vertegenwoordigers en leraren en een onderwijsprogramma voor scholieren.


Ad 1. Zonne-energie:

Dit project draagt bij aan licht voor zeer arme inheemse Boliviaanse boeren en een beperkt aantal scholen. Het bijdragen gebeurt d.m.v. van zonnelampen (solar lamps).

D.m.v. een financiële bijdrage van de boerenfamilies, mondt de aanschaf van de eerste lichting zonnelampen uit in een tweede lichting zonnelampen.

Ad 2. Boomaanplant:

We planten bomen aan op strategische locaties als maatregel tegen erosie.

Ad 3. Onderwijs en workshops:

Tevens stimuleren we de thema’s boomaanplant en grondverbetering bij dorpsvertegenwoordigers, docenten, boeren en leerlingen door middel van een lespakket, gastonderwijs en workshops. In dit lespakket komen thema’s voor zoals boomaanplant, grondverbetering en toepasbare maatregelen zoals het recyclen van het afval van plastic en batterijen.

Dit project draagt bij aan de levenskwaliteit van en inkomensverbetering voor de betrokken boeren.

Bij de uitvoering worden dorpsvertegenwoordigers, scholen en gezinnen over geheel Bolivia betrokken. Dit zijn zeer arme inheemse gemeenschappen uit de meest geïsoleerde gebieden van Bolivia. Denk hierbij aan Potosi (Sacaca), Cochabamba (Sipe Sipe en Tapacari), de Tipnis.


Met dank aan de volgende fondsen voor het project Solar Bolivia: Achmea Foundation, NCDO, Haëlla Stichting, Madurodam Steunfonds, Voeten in de Aarde, SOS Rommelmarkt, Emmaus Centra (diversen), Willem Koopfonds.