TIERRA SANA

Het project Tierra Sana (2020-2021) is het vervolg op eerdere milieu-armoedeprojecten.

Het project heeft een duur van 1 jaar en bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. agroforestry, boomproductie en waterreservoirs;

2. educatie, capaciteitsversterking en schoolkassen. gaat dit goed

Ad 1. agroforestry boomaanplant, boomproductie en waterreservoirs;

Bij agroforestry gaat het om de gemengde aanplant van fruitbomen, gewone bomen en groenten bij boeren. Hiermee word hun inkomenspositie verbeterd alsmede de kwaliteit van de bodem. Daarnaast zetten we irrigatiesystemen op en maken waterreservoirs. Deze betonnen waterreservoirs vangen het water op, zodat de appelbomen voortdurend water krijgen. Voor al deze maatregelen betalen de boeren 30% van de kosten en doen ze het uitvoerend werk.

Ook produceren we ongeveer 125.000 bomen ‘extra’ in gemeentelijke kassen. Daarnaast planten we (deze en andere) bomen aan als maatregel tegen erosie, als windhagen, om een miniklimaat te scheppen en als natuurherstel.

Ad 2. Educatie, capaciteitsversterking en schoolkassen:

We zorgen voor theoretisch en praktisch onderwijs. We rijken lesmateriaal uit. Deze leerlingen gaan zelf echter ook bomen planten en plastic recyclen.

Leraren worden getraind op zowel stads als dorpsscholen.

Bij ten minste 2 dorpsscholen worden kassen gebouwd. De hier gekweekte groenten komen in de schoollunch en dienen voor een meer divers voedingspatroon voor deze kinderen met een groeiachterstand.

Tevens stimuleren we de thema’s agroforestry en grondverbetering d.m.v. workshops.

Dit project draagt bij aan de levenskwaliteit van en inkomensverbetering voor de betrokken boeren.

We werken in zeer arme inheemse gemeenschappen uit de meest geïsoleerde gebieden van Bolivia. Denk hierbij aan Noord-Potosi en Cochabamba (Sipe Sipe, Tacopaya en Tapacari).

 

Hier onderaan de pagina kunt u het volledige projectplan en -verslag downloaden.