VIDA VERDE

Het project Vida Verde (2017) is het vervolg op eerdere milieu- armoede projecten.

Het project heeft een duur van 1 jaar en bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. Agroforestry/boomaanplant/waterreservoirs;

2. Onderwijs/workshops en schoolkassen.

Ad 1. Agroforestry/boomaanplant/waterreservoirs:

Bij agroforestry gaat het om de gemengde aanplant van fruitbomen, loofbomen en groenten bij boeren om hun inkomenspositie te verbeteren. Hierbij zijn ook belangrijk: maatregelen zoals verbetering van bodemkwaliteit en het opzetten van irrigatiesystemen en waterreservoirs. We maken waterreservoirs zodat er ook in het droge seizoen water voorradig is voor fruitbomen en groenten.

Daarnaast planten we ook bomen aan als maatregel tegen erosie.

Ad 2. Onderwijs/workshops en schoolkassen:

Met docenten en leerlingen werken we aan kennisoverdracht door middel van een lespakket, gastonderwijs en werkbezoeken. In dit lespakket komen milieu-thema’s voor zoals: klimaat, boomaanplant, grondverbetering en tevens lokaal toepasbare maatregelen zoals het recyclen van plastic afval en batterijen. Ook trainen we de leraren.

We geven workshops aan dorpsvertegenwoordigers over de thema’s agroforestry, boomaanplant, irrigatie en grondverbetering.

Dit project draagt bij aan de levenskwaliteit van en inkomensverbetering voor de betrokken boeren.