~ WELKOM BIJ STICHTING SAMAY ~   

 

Stichting Samay is opgericht in 2002 en bezit de ANBI status.
In de beginjaren werden een reeks van sociale projecten gerealiseerd.
Tegenwoordig is de aandacht voornamelijk gericht op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen.

Stichting Samay heeft een vierkoppig bestuur en een uitgebreid netwerk van medewerkers en samenwerkingspartners in Bolivia. Daarnaast werken er ook nog een aantal enthousiaste vrijwilligers mee, zowel uit Nederland als uit de lokale Boliviaanse bevolking.

Thema’s waar we ons mee bezighouden zijn: armoede, erosie en klimaatverandering.

 

Stichting Samay stelt zich ten doel:

1. het bevorderen van duurzame ontwikkelingssamenwerking op nationaal en internationaal niveau

2. het stimuleren van een beter milieu en een groter milieubewustzijn op nationaal en internationaal niveau

Het werkgebied van de stichting is:

met name Bolivia.

 

'Like ons op:
www.facebook.com/stichtingsamay

Donaties op Triodos IBAN: NL85TRIO 0198400950 t.n.v. Stichting Samay, Den Haag.

 

Overzichtskaart met projecten van Stichting Samay:

www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Oru6mt8qVb1Y2DYXyO0sDS_L8gxNsQBl&usp=sharing